Kontakt oss

Web Design
Betingelser

Undervisningsbestemmelser for pianoundervisning på Pianoakademiet

  • Ved påmelding / registrering til pianoundervisning, binder du deg til 1 betalt prøvetime, etter nærmere avtale med Pianoakademiet
  • Vennligst gi beskjed tidlig dersom det er dager og tidspunkter i semesteret, som ikke passer for undervisningen i løpet av semesteret.

Betalte prøvetimer og oppsigelse av elevkontrakt

Det er viktig at kjemien mellom deg og læreren din stemmer, og at du får den type undervisning som du ønsker. Ifølge elevkontrakten kan du ha 4 prøvetimer før du bestemmer deg om du ønsker å fortsette hos læreren eller ikke. Du betaler da læreren for de prøvetimene du har hatt, og er i følge kontrakten ikke bundet til videre undervisning ved akademiet. Prøvetimene betales til læreren forskuddsvis, før eller på første prøvetime.

Du kan laste ned elevkontrakten fra internett, eventuelt få den tilsendt på e-post. Eleven kan ta med kontrakten til første eller andre undervisningstimen.

Kontrakten undertegnes av både foresatte / elev over 18 år elev og lærer på første prøvetime.

Dersom du ikke ønsker å fortsette etter de fire prøvetimene gir du beskjed til Pianoakademiet skriftlig. 

Hvis du ønsker å si opp undervisningen etter ett semester eller skoleår står oppsigelsesfristene oppført i elevkontrakten du mottar av læreren på første undervisningstime.
Utmeldingen sendes til:  
Pianoakademiet
Co/ Elisabeth G.Brodalen
Borgenveien 1B Oppg.C
0370 OSLO
E-mail: elisabeth@pianoakademiet.no

 

SemesterbetalingSemesterbetalingen regnes ut fra første avtalte undervisningsdato.  Semesterprisen vil derfor avhenge av avtalte startdato i skoleåret, undervisningsform (individuell - eller gruppeundervisning) og lengde på undervingstimen, se side for PRISER på akademiets nettside.

Det betales ikke for undervisningstimer som faller på ferier og fridager. Du betaler for antall ganger du har undervisning hvert semester, f.o.m. første avtalte time. Undervisningen følger skoleårsruten og finner sted en gang pr. uke, etter nærmere avtale med læreren.

 

Ferier og FridagerSkoleårsruten og oversikten over alle ferier og fridager finner du på vår nettside. 

Endringer av undervisningstid i løpet av semesteret / skoleåretDu kan i løpet av semesteret endre undervisningstimen fra 30 minutter til 40, 50 eller 60 min. eller går over til f.eks gruppeundervisning eller individuell undervisning.

 

Kontakt oss gjerne ved eventuelle spørsmål ang. undervisningen.

 

Elisabeth & Ståle

på Pianoakademiet

 

Lykke til!

 

[PIANOAKADEMIET] [Pianospirer] [Viderekomne i piano] [Betingelser] [Priser] [Skoleåret 2010/2011]